Adopterade katter
Här är alla katter som har adopterats från Örebro Katthem.
Januari 2017

Februari 2017

Mars 2017

April 2017

Maj 2017

Juni 2017

Juli 2017

Augusti 2017

September 2017

Oktober 2017

November 2017

Katter adopterade 2016

Katter adopterade 2015

Katter adopterade 2014

Katter adopterade 2013

Katter adopterade 2012

Katter adopterade 2011

Katter adopterade 2010

Katter adopterade 2009

Katter adopterade 2008

Katter adopterade 2007

Katter adopterade 2006

Katter adopterade 2005