Äldre katter

Katter lever allt längre tack vare bra kost och förbättrad veterinärvård. Den äldsta katt men känner till blev 37 år gammal! En katts medellivslängd är 14 år även om allt fler katter blir över 20 numera.

Sjukdomar
De äldre katterna drabbas ofta av sjukdomar och får hälsoproblem. De vanligaste är följande:

* Kronisk njurinsufficiens (njurarna slutar fungera som de ska)
* Orala hälsoproblem (problem i mun och tänder)
* Tumörer (god- och elakartade)
* Ben- och muskeldegenerering (urkalkning av skelett och muskelförtvining p.g.a. ålder)
* Kardiovaskulära sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar)
* Diabetes Mellitus (åldersdiabetes som även kan bero på övervikt)

Näringsbehov
En äldre katt har ett helt annat näringsbehov och risken att de drabbas av sjukdomar och hälsoproblem är betydligt större än hos de yngre katterna.
Många utav de vanliga sjukdomarna som äldre katter drabbas av går att förebygga, mildra eller t.o.m. bota via rätt sorts foder.

Immunförsvar och försvarssystem
Hos de äldre katterna har kroppens försvarssystem försvagats. De behöver foder som har högre halt av C- och E-vitaminer som stärker immunförsvaret och motverkar problem i munnen respektive bromsar åldrandet. Behovet av dessa vitaminer är fem till sex gånger större hos katter som är över 10 år än normalt.

Aptit och tänder
De äldre katternas aptit minskar också samt förmågan att ta upp näringen i maten. Därför behöver de ett foder som är aptitretande och även har ett högt innehåll av kalorier. Även katter får problem med tänderna som gamla och de kan få svårigheter att tugga. Seniorfoder i torrfodervariant brukar därför också vara sprödare i konsistensen men även burkmat som är anpassad till den äldre kattens behov finns.

Källor: Svenska Katters Sida och Royal Canin
Sammanställt av Emma Erensjö