Dräktiga och digivande honor

En dräktig hona har större behov av mat och sömn. Dräktigheten varar 63-65 dygn, alltså i ca 9 veckors tid. Honan ökar i vikt de första 40 dagarna för att samla på sig reserverna hon behöver för födsel och digivning. Efter den perioden är all ökning i vikt ungarnas tillväxt.

Avmaskning

En hona som konstaterats dräktig bör avmaskas i början av sin dräktighet för att förhindra att hon för över parasiter till ungarna via modersmjölken.

Foder
Då honan har ett större näringsbehov under sin dräktighet är det viktigt att hon får ett bra, extra näringsrikt foder för att ungarna ska utvecklas bra och även för att honan ska må så bra som möjligt under sin dräktighet. Honan har ett större behov av fett under dräktigheten och även då hon diar ungarna.

Kattungemat är mycket näringsrik och idealisk även för den dräktiga och digivande honan. Eventuellt kan man ge henne extra vitaminer då hon har ett större behov än normalt av B-vitamin och kalcium, men får hon ett kvalitéfoder ska detta inte vara nödvändigt.

OBS! Surgörande foder får inte ges till en dräktig hona då det medför en risk att kattungarnas skelett inte utvecklas som det ska.

Honan äter naturligt allt mer mat under sin dräktighet och man bör öka foderkvantiteten med 10 % per vecka under de första åtta veckorna.

Hantering
En dräktig hona bör hanteras med varsamhet. Behöver du lyfta eller bära henne så gör detta mycket försiktigt och helst inte alls emot slutet av hennes dräktighet. Man bör aldrig klämma en dräktig katt på magen så det kan skada kattungarna.

En dräktig hona ska aldrig badas.

Födsel
När födseln närmar sig så ²släpps² magen ner. Honan börjar bädda och letar upp en födsloplats. Förbered en plats för henne genom att använda en kartong, lakan, frottéhanddukar och örngott.

OBS! Fruktkartonger som t.ex. banankartonger får inte användas då besprutningen kan förgifta kattungarna (finns fall då kattungar dött p.g.a. detta). Använd heller aldrig frottéhanddukar längst upp då kattungarna lätt kan fastna i dem med klorna och skada sig.

Katthonan kan behöva hjälp under förlossningen men klarar i de flesta fall av det på egen hand. Många önskar dock stöd av matte eller husse vid sidan om. Ha ett nummer till en jourhavande veterinär till hands ifall något går fel och ni behöver råd eller åka in till ett djursjukhus med katthonan.

Normalt för en katthona 3-5 ungar i en kull, men det kan förekomma upp till 8-10 ungar i vissa kullar.

Perioden då hon diar ungarna
En hona kommer att producera 1 1Ž2-2 gånger sin egen vikt i mjölk under tiden hon diar sina ungar! Detta innebär att hon har ett stort behov av extra energi och digivningsperioden kräver faktiskt ännu mer av honan än dräktigheten. En digivnande hona behöver två till tre gånger så stort kaloriintag som en normal vuxen katt gör.

Honan måste ha fri tillgång till kaloririkt foder under hela digivningsperioden så att hon kan få i sig så mycket hon behöver. Även under denna period är kattungemat idealiskt för henne.

Källor: Svenska Katters Sida och Royal Canin
Sammanställt av Emma Erensjö