Kattungarnas första tid

När kattungarna föds väger de ca 100 gram.

Se till att ungarna hittar en spene så snart som möjlighet efter födseln och att de verkligen diar. Unga katthonor kan lätt bli stressade och det hindrar processen att släppa den första mjölken så var extra uppmärksam då.

Lämna mamman och ungarna ifred en stund efter förlossningen så att de får hämta kraft och lära känna varandra. Ungarna och mamman behöver en lugn miljö utan stress, speciellt under de första dagarna, och mår bäst av att bli störda så lite som möjligt under den tiden.

Kattungarna öppnar i regel ögonen när de är 6-7 dygn gamla, men det kan variera från individ till individ.

Stödmatning
Om ungarna skriker mycket och verkar oroliga eller om någon unge visar på dålig tillväxt kan det bero på att honan inte har tillräckligt med mjölk åt sina ungar eller att denne är en svag individ som inte kommer intill spenarna utan blir bortknuffad. Stödmatning kan då vara nödvändigt.

Vid stödmatning måste man använda sig av speciell modersmjölkersättning och inte vanlig mjölk. Den vanliga mjölken är inte anpassad till katternas behov av lågt laktosvärde utan har nästan tre gången för höghalt, något som kan förstöra kattmagarna helt. Den höga kalorihalt som kattmjölken innehåller finns inte heller i komjölken och inte heller proteinhalten är tillräckligt

Hantering
Under de första två veckorna behöver såväl kattungarna som mamman lugn och ro. Då även deras immunförsvar inte är uppbyggt ännu är det viktigt av flera anledningar att inte ta hem folk som vill titta på kattungarna under första tiden.

Katthonan behöver en tid då kan kan slappna av och inte behöver känna sig orolig för att någon ska ta hennes ungar ifrån henne.

Bolådan som ni ställt iordning ska vara placerad på en dragfri plats som också bör vara varm. Idealtemperaturen den första veckan är 33 grader och de följande veckorna 30 grader.

Du kan sitta intill katthonan och stryka på henne samt hålla din hand i närheten av ungarna för att de ska vänja sig med din lukt. Undvik att lyfta ungarna i början för att inte skapa oro. Enda gången du bör lyfta dem är vid vägning och kontroll av kön o.dyl.

Vikt
Under de första fem till sju veckorna får ungarna all sin näring via att dia min mamma. Den första mjölken som kallas råmjölk är den viktigaste i kattungarnas liv eftersom den innehåller antikroppar och även skydd mot infektionssjukdomar. Råmjölken som de får i sig första dagen skiljer sig på flera sätt ifrån den vanliga kattmjölken. Då den har en längre fetthalt kan det innebära att kattungarna står helt still eller minskar i sin vikt under det första dygnet, något som är helt normalt. Kattungarna ökar sedan i vikt med 10-15 gram/dag och ska efter tio dagar ha fördubblat sin födslovikt. När de blir sju till åtta veckor ska de väga fem till sju gånger sin födslovikt.

Det är bra att väga kattungarna så att man ser att de ökar i vikt som de ska. Väg du kattungarna vid samma tidpunkt varje dag för att få en så korrekt viktkurva som möjligt.

Avvänjning
När kattungarna är tre till fem veckor gamla bör man börja avvänjningen som ska ske långsamt. Vid ca fem veckors ålder början honan på egen hand att avvänja dem. Kattungen kommer långsamt att allt mer gå över till fast föda och minska på diandet. Om man redan gett kattmamman kattungemat sedan tidigare kommer ungarna att övergå till detta mer villigt. En bra övergång för kattungarna är majsvälling som är snäll emot deras magar. Efter en vecka kan man blanda ner uppblött kattungefoder i vällingen eller ha det bredvid. Kokt köttfärs är också näringsrik mat för kattungarna (man kan även börja med uppblött kattungefoder direkt).

Ungarna ska gradvis skiljas ifrån mamman och under den tiden hela tiden ha tillgång till fast föda. Efter en viss tid kan de vara ifrån mamman helt dagtid och endast tillbringa natten med henne. Detta gör det också lättare för ungarna att flytta till sitt nya hem vid 12 veckors ålder.

Foder
Kattungefoder är viktigt att ge till ungarna eftersom det innehåller en högre halt av vitaminer, kalk, proteiner och kalorier som de behöver för att växa och utvecklas bra.

De behöver mat vid många tillfällen fördelade över hela dagen för att deras små mag- och tarmkanaler ska må bra och så kattungarna får i sig den näring de behöver. En åtta veckors gammal kattunge behöver tre gånger mer kalorier/kg kroppsvikt än en vuxen katt. Det höga energibehovet fortsätter till ca 12 veckors ålder och minskar därefter sakta allt eftersom tillväxten går allt mer långsamt.

För att undvika att kattungarna får diarré i övergången till fast föda är det viktigt att fodret inte innehåller mer än 30 % stärkelse. Drabbas kattungen av diarré stannar den också i växten och blir snabbt uttorkad vilket kan få mycket negativa konsekvenser för ett så ungt djur.

Konkurrensen som finns mellan ungarna i kullen gör att de äter bättre av torrfoder när de går över till det. Förutsättningen är dock att det är en så stor skål att alla får plats att äta samtidigt.

Tillgång till rent vatten är viktig även för kattungar, speciellt då de äter torrfoder.

Toaletträning
Katthonan slickar ungarna efter att de ätit och stimulerar på så sätt dem att sköta sin toalett. Men när ungarna börjar äta fast föda så upphör hon med det och toaletträningen måste börja!

Man kan med fördel använda flera små toalådor och ställa på strategiska platser så kattungarna alltid har nära till en låda. Utställningslådorna är en bra modell då de är små och även har mycket låga kanter som ungarna lättare kommer över.

Klumpande kattsand bör inte användas då kattungarna ofta äter lite av sanden i början.

Ha kattungarna under uppsikt i början så att de lär sig att gå på lådan så snart som möjligt. När de sovit eller ätit brukar de ha behov av att gå på lådan, så om de piper, ser oroliga ut och kanske snurrar på samma plats ska du snabbt lyfta ner dem i lådan.

Avmaskning
Hur ofta man bör avmaska kattungarna beror på honans bakgrund och om hon är utekatt eller ej. Går honan ute bör man avmaska oftare eftersom hon då kan fånga råttor och dra på sig bandmask som hon för över via mjölken till ungarna.

Ungar till en innekatt bör avmaskas åtminstone en gång vid 4-5 veckor och en gång före leverans (12 veckor). Kattungar kan endast drabbas av spolmask som förs över via mjölken från mamman, så Banminth är ett tillräckligt gott medel för detta.

I samband med att ungarna avmaskas bör även kattmamman avmaskas.

Vaccinering
Kattungarna behöver två vaccinationer innan de flyttar vid 12 veckors ålder för att ha ett gott skydd med sig.
Ungarna vaccineras i regel vid 9 veckors ålder och sedan efter 3-4 veckor.

Källor: Svenska Katters Sida och Royal Canin
Sammanställt av Emma Erensjö